Pro Castellum Degenfeld Egyesület • AntePortum EgyesületBEMUTATKOZÁS

Degenfeld Kulturális Központ

– általános bemutatás –

A Degenfeld Kulturális Központ ötlete 2018 őszén született meg. A központ egy olyan intézményként van eltervezve, amely három ágazatot – történelem, kultúra és turizmus – köt össze egyazon fizikai helyszínen. Az intézmény a három pillér összehangolása által népszerűsíti a magyar nemesség értékrendjét és épített örökségét, dokumentálná az egykori társadalmi réteg történetét, valamint felkarolná az erdélyi kastélyok sorsát (elsősorban a turisztikai népszerűsítés szintjén) és a köztudatban megerősítené azok fontosságát.

A központ ötletgazdái, működtetői

A Degenfeld Kulturális Központ ötlete két erdélyi civil szervezet együttműködése során született meg:

1. Pro Castellum Degenfeld Egyesület

A marosvásárhelyi székhelyű szervezet 2016-ban jött létre. Elsődleges célja megmenteni a teljes pusztulástól a kutyfalvi Degenfeld-kastélyt, illetve biztosítani a műemlék megfelelő hasznosítását. A szervezet eddigi legsikeresebb tevékenysége az a Castellum Alapítvánnyal közösen 2019. június 29-én szervezett kapunyitó kastélynap volt, amely az első lépést jelentette a kutyfalvi épület látogathatóvá tétele irányába.

2. AntePortum Egyesület (Magyar Nemesi Ifjúsági Szövetség)

Az egyesület 2019-ben alakult, alapítói a kultúra és a műemlékvédelem iránt elkötelezett fiatalok. A szervezet fő céljai a következők:

 • A magyar nemesi származású ifjúság összefogása.
 • A magyarság anyanyelvének, történelmének és hagyományainak megőrzése, fenntartása és támogatása.
A kulturális központ helyszíne

A projekt első fázisában nagyrészt erdélyi kastélyokat karol fel, ezért a központ fizikai helyszínének is egy erdélyi kastélyt választottunk. A szóba jöhető lehetőségek elemzése után arra a következtetésre jutottunk, hogy a legalkalmasabb helyszín a kutyfalvi Degenfeld-kastély, ugyanis:

 • a kastély kiváló helyen található: majdnem félúton fekszik Erdély két legnagyobb egyetemi városa, Marosvásárhely (34 km) és Kolozsvár (75 km) között, a jelenlegi E60-as európai út mentén. Infrastrukturális szempontból igen előnyös helyzetben van, hiszen 23 km-re található a marosvásárhelyi repülőtértől, és 73 km-re a kolozsváritól, ugyanakkor 5 km-re a jelenleg épülő A3-as autópálya radnóti felhajtójától.
 • a kastély egy 800 m2-es B kategóriájú műemlék, amelyet tulajdonosa felajánlott a projekt számára. Az elhanyagoltság ugyan nyomokat hagyott az épületen, állapota mégis kielégítő (legalábbis az erdélyi kastélyok többségéhez képest).

A Degenfeld Központ alegységei

1. Nobilitas Turisztikai Központ

A Nobilitas Turisztikai Központ kimondottan az erdélyi és az anyaországi kastélyokat karolja fel, hidat teremt az erdélyi kastélyok és kastélytulajdonosok között, ezáltal segítve az épületek népszerűsítését, turizmusba való bevonását. Az alprojekt főbb célkitűzései a következők:

  • információszolgáltatás a következő témakörökről:
   • erdélyi kastélyok, kúriák, udvarházak és várak általában és specifikusan
   • kastélyok, kúriák, udvarházak és várak látogathatósága
   • az erdélyi nemesi épületek egykori és jelenlegi tulajdonosai
   • erdélyi nemesi családok és azok nevesebb képviselői
  • kastélyokra épített tematikus körutak összeállítása turisták és más típusú látogatók számára; valamint körutak szervezése, ajánlatok kidolgozása utazási irodák és magánszemélyek részére
  • kapcsolatépítés és együttműködési modellek, valamint projektek kidolgozása jelenlegi vagy egykori magyar történelmi családok tulajdonát képező kastélyok mai tulajdonosaival, működtetőivel (akár tematikus alapon), valamint közös rendezvények és projektek lebonyolítása (pl. a kutyfalvi kastély jelenlegi tulajdonosának összeköttetései az egykoron a Degenfeld-Schonburg-család tulajdonát képező többi kastély működtetőivel, többek között a sziráki, a tarcali, a téglási és a baktalórántházi kastélyok tulajdonosaival, fenntartóival)

A felsorolt turisztikai szolgáltatások – népszerűsítő jellegük mellett – elősegítenék a Degenfeld Kulturális Központ gazdasági fenntarthatóságát.

2. Nobilitas Erdélyi Nemesi Gyűjtemény és Kutatóintézet

Az elmúlt harminc évben jelentősen megnőtt a nemesség, a nemesi életmód, történetek és történelem iránti érdeklődés, ezért szükség lenne egy olyan információs központra, amely a témával foglalkozó, a téma iránt érdeklődő szakemberek és laikusok számára egyaránt elérhető, hiteles forrásanyagokat és információkat képes szolgáltatni a nemességgel kapcsolatos kérdésekről.

Jelenleg az utolsó pillanatait éljük annak az időszaknak, amikor még lehetőség van a magyar nemesség visszaemlékezéseinek, személyes írott, audiovizuális és tárgyi anyagainak, hagyatékainak összegyűjtésére.

Igen fontos egy nemességgel kapcsolatos gyűjtőkörű komplex múzeumi és levéltári gyűjtemény, valamint egy ezt kezelő és feldolgozó kutatóintézet létrehozása, amely számtalan problémára nyújt megoldást:

 • egyrészt hiteles és kurrens információkkal szolna és egyben tartana, amelyeket más közgyűjtemények nem vagy csupán szgálhatna a nemességgel kapcsolatos kérdésekről
 • másrészt megoldaná a források egy helyre való összegyűjtését, ugyanis a módszeres kutatás egyik legnagyobb akadályát jelenleg a forrásanyagok fizikai szétszórtsága jelenti.
 • harmadrészt értékmentő szereppel bír, hiszen a pusztuló források problémájára is megoldást jelenthetne, amennyiben témaspecifikus gyűjteményként olyan anyagokat is gyűjtene, befogadéttagolva tudnának integrálni saját anyagukba

Az Erdélyi Nemesi Gyűjtemény létrehozása jelentősen megkönnyítheti a tudományos kutatómunkát, valamint a témával kapcsolatos ismeretterjesztő tevékenységet, és egyben lehetőséget teremt az erdélyi nemességkutatás alapjainak letételére.

A leírt gyűjteménykezelési és kutatás feladatok ellátására egy olyan intézetre lenne szükség, amely független az állami szervektől, és amelyben ily módon objektív munka folyhat (Példaképként említhetök a németországi Marburgban működő Deutsches Adelsarchiv vagy a fehérvárcsurgói Vajay Szabolcs Könyvtár mintájára). A központ kiemelt figyelmet fordítana a szakterület iránt nyitott fiatal történészek, történelem szakos egyetemi hallgatók bevonására, figyelmük nemességkutatásra való irányítására.

3. A Nobilitas Interaktív Kiállítótér és Foglalkoztató Központ

A projekt első két pillérének (a turisztikai központnak, valamint a gyűjteménynek és a kutatóközpontnak) a kutyfalvi kastély képezi a fizikai helyszínét. (Ennek okait lásd fentebb.)

Az utóbbi pár évben több kastély nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. A tapasztalatok szerint ezen épületek nagy népszerűségnek örvendenek, látogatószámuk, valamint az irántuk való érdeklődés egyre nő. Ezért a kutyfalvi kastély esetében is az a cél, hogy ne csupán a benne található gyűjtemény(ek), hanem maga az épület is a lehető legtöbb ember számára elérhető legyen. Ennek érdekében a következő funkciójú terek lesznek berendezve az épületben:

 • előadótermek
 • kiállítótermek
 • múzeumpedagógiai foglalkoztató, amelyben az egykori nemesi kaszinók hangulata kerül felidézésre
 • Könyvtár, valamint az Erdélyi Nemesi Gyűjtemény
 • kutatóterem
 • irodahelyisége
 • a turisztikai központ termei

A Degenfeld Kulturális Központ fizikai helyszínének kialakításakor nagy hangsúlyt fektetünk a kiállító- és közösségi terek interaktív és többfunkciós jellegére. Nem hagyományos kiállításokat tervezünk, több szinten működő és működtethető, értelmezhető tárlatokat, amelyek gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket egyaránt képesek lekötni. A központ megszervezésében fontos szereppel bírnak a modern (múzeum)pedagógia elvei, hiszen az intézmény célja a társadalom legszélesebb köreihez eljuttatni a központ által kezelt információkat. Terveink szerint a központ egyben a játékpedagógia fellegváraként is működni.