Kastélytörténet

A kutyfalvi Degenfeld-Schonburg kastély története

Kutyfalva első írásos említése a 14. századból származik, Cutfolua, Kugfolwa formában.

 A kutyfalvi birtok első ismert birtokosa a Pekry család volt. Pekry László katolikus hitre tért és 1692-ben grófi rangot kapott. A legutolsó Pekry, Lőrinc kuruc generális 1709-ben halt meg. 

Pekry Lőrinc feleségét, Petrőczy Kata Szidóniát, tartják az első magyar költönőnek

Pekry halála után, a következő közel száz évben, a kutyfalvi birtok leányágon öröklődött tovább. Polixénia nevü leányuk br. Daniel Istvánhoz ment feleségül. Ebből a házasságból született Daniel Polixénia akinek a kezével a birtok br. Wesselényi István tulajdonába került. Mária nevü leányuk gr. Teleki Ádámmal köttöt házasságával került Kutyfalva a Teleki család tulajdonába. 

Teleki Ádám leánya, Anna 1800-ban házasságot kötött gr. Degenfeld Schonburg Miksával.

Kutyfalva ezzel a Degenfeldek tulajdonába került és egyik legősibb erdélyi birtokukat képezi.

A Degenfeld család azonban elsősorban erdőszádai birtokán élt

 Degenfeld Miksa 1816-os halála után a birtokot nagyobbik fia Ottó örökölte, aki azonban főleg Szirákon élt. 1849 után  Ottó kiskorú fia, Degenfeld Lajos lett a kutyfalvi birtok várományosa. Lajos a 20. század elején a birtokot Kristóf fiának adta és ennek érdekében modernizálta és 1907-ben két oldalsó szárnyépülettel toldatta meg a 19. század elején épülhetett régi kúriát. Degenfeld Kristóf lesz tehát a Degenfeldek kutyfalvi ágának az alapítója. Az államosítás után a kastély polgármesteri hivatal, orvosi rendelő, köynvtár céljait szolgálta. A Degenfeld család 2010-ben szerezte vissza a kastélyt.

Az épület 2020-ban lett megnyitva a közönség számára, valamint kulturális és szabadidőközpont kialakítása van folyamatban benne.