Családtörténet

A gróf Degenfeld-Schonburg család története

A Degenfeld-Schonburg család

A Degenfeld-Schonburg család eredetileg a Svábországban ma is létező Tegenvelt később Degenfeld nevű helységből származik. Az első írásos említése a családnak egy 1270-ből fennmaradt oklevélben történik, ahol Ulrich von Degenfeld lovagot említik.  A Degenfeld helység fölé emelkedő domb tetején még ma is látható nyomai vannak az első várnak. A család az évszázadok során tovább gyarapította vagyonát és emelkedett előbb bárói és később grófi rangra. 1717-ben Christoph Martin Degenfeld házasság réven a Schomberg hercegi családdal (amely kihalt) felvette a Schonburg nevet is.

Címer
Christoph Martin Degenfeld

A Degenfeld család erdélyi/magyar ága

Maximilian Degenfeld és gróf Teleki Anna házasságának köszönhetően jött létre. A házasságból három gyermek született: Ottó, Imre és Pál. Mindhárom a család egy-egy ágának lett az alapítója. Sikeres házassági politikájuknak köszönhetően a család figyelemre méltó vagyonra tett szert. Ugyanakkor kiemelhető a család tagjainak a szerepe a magyar református egyház történetében. 

Christoph Martin Degenfeld

Degenfeld Ottó hozta létre a sziráki ágat

amelyből a kutyfalvi ág is származik.  Ottó fia, József leszármazottai  ma Ausztriában élnek. Imre ága Tégláson és Nyírbaktán lakott (ma Baktalórántháza). Ez az ág az 1950-es években kihalt. Pál ága pedig az erdőszádai birtokon élt.

Degenfeld-Lajos
Degenfeld Péter és húga Zsuzsanna

A kutyfalvi ág Degenfeld Lajosnak köszönhető

aki fiának, Kristófnak adományozta a birtokot. Miután Erdély Romániához került, Degenfeld Kristóf nem költözött Magyarországra. A birtok államosítása után a Degenfeldekre is a kényszerlakhely (D.O., Domiciliu obligatoriu) sorsa várt a kommunista Romániában (Marosvásárhelyen). A család 1990-ben hagyta el Romániát, és Németországban telepedett le. A kutyfalvi ágat ma gróf Degenfeld Schonburg Péter (és családja), illetve Zsuzsanna képviselik. 

Degenfeld Péter és húga Zsuzsanna